Kader Syarikat Islam Masih Tersebar

BANDUNG,(PRLM).- Ketua umum Lajnah Tanfiziyah Syarikat Islam, Raharjo Cakraningrat mengingatkan agar kaum Syarikat Islam tidak terlalu membangga-banggakan prestasi masa lalu tanpa disertai